Area de documentació
(aquesta és una secció d'accés restringit als membres de Gespa)

 

Acords de Junta i documents d'ús general

En aquest apartat els membres de Gespa poden consultar un resum dels acords presos en les diferents reunions de Junta, així com altres documents sobre el funcionament de l'entitat.  Atès que la informació que s'hi recull no és de caràcter públic, alguns d'aquests documents estan protegits per una clau d'accés que ha estat facilitada als membres de Gespa per correu electrònic i que és la mateixa per a tots els documents. Es prega als usuaris de Gespa que tinguin cura d'aquesta clau d'accés i en facin un ús responsable.
 

Si algú no disposa de la clau perquè no l'ha rebuda o bé l'ha oblidada, pot sol·licitar-la de nou enviant un correu electrònic a correugespa@gmail.com  amb el títol "petició de clau d'accés" i identificant-se amb el seu nom.