Area de documentació
(aquesta és una secció d'accés restringit als membres de Gespa)

 

Acords de Junta i documents d'ús general

En aquest apartat els membres de Gespa poden consultar un resum dels acords presos en les diferents reunions de Junta, així com altres documents sobre el funcionament de l'entitat.  Atès que la informació que s'hi recull no és de caràcter públic, alguns d'aquests documents estan protegits per una clau d'accés que ha estat facilitada als membres de Gespa per correu electrònic i que és la mateixa per a tots els documents. Es prega als usuaris de Gespa que tinguin cura d'aquesta clau d'accés i en facin un ús responsable.
 

Si algú no disposa de la clau perquè no l'ha rebuda o bé l'ha oblidada, pot sol·licitar-la de nou enviant un correu electrònic a correugespa@gmail.com  amb el títol "petició de clau d'accés" i identificant-se amb el seu nom.

 
  Una acta històrica... Actes Junta 2004 Actes Junta 2005 Actes Junta  2006 Actes Junta  2007 Actes Junta  2008 Actes Junta  2009 Actes Junta  2010 Actes Junta  2011 Acta Junta extraordinària 29.10.2011 Actes Junta  2012 Actes Junta  2013 Actes Junta  2014 Actes Junta 2015 Actes Junta 2016 Actes Junta 2017
 
Actes Junta 2018

Actes Junta 2019

Actes Junta 2020

Actes Junta 2021
                     
Protocol dús del local

 
  Estatuts

(document obert)

Règim intern Cens de membres de Gespa Criteris per elaborar pressupostos Memòria 2010 Acta Assemblea General 2011 Memòria 2011 Acta Assemblea General 2012 Memòria 2012 Acta Assemblea General 2013 Memòria 2013 Acta Assemblea General 2014 Conveni Ajuntament 2015 Memòria 2014
Acta Assemblea General 2015 
Memòria 2015

 
         
  Acta Assemblea General 2016  Memòria 2016 Acta Assemblea General 2017 Reunió general
6 setembre 2017
Pressupost Proposta il·luminació local 2017 Memòria 2017 Acta Assemblea General 2018
Memòria 2018
Acta Assemblea General 2019

COVID-19(protocol d'ús del local d'assaig) 

Acta Assemblea General 2020