L'any 1979 la Diputació de Girona va assumir l'organització de la Mostra de Sarrià i la va transformar en la Campanya de Teatre Amateur. Això va significar, per a La.Gespa, entrar en una etapa de semi–professionalització. Entrar a la roda de teatre de la Diputació comportava representar l'obra a tantes localitats com grups participants hi havia, i comportava, també, un gran benefici per a la població del grup ja que s'hi representaven totes les obres participants en la campanya .

La Gespa incorpora en la seva selecció obres que pretenen abastar un públic més ampli. Però, cap a la meitat de la dècada dels 80, la seva activitat ja comença a ser interferida per la inseguretat de l'edifici on hi havia la sala de La Cultura, espai habitual de les representacions de La Gespa, i també de la seva planta baixa on hi havia el cinema Conchs. El tancament d'aquests locals per obres va posar fi a un cicle llarg i brillant de representacions i d'acció en pro del teatre i de la cultura i en va interrompre la continuïtat, és a dir, la possibilitat que s'hi anessin incorporant nous elements i s'anés mantenint viva la flama. La darrera obra que van representar fou "Un dels últims vespres de Carnaval" de Carlo Goldoni, l'any 1987, que com a culminació de la seva trajectòria, van representar al Teatre Municipal de Girona. Malgrat això, la crítica no va ser gaire generosa... 

 

 

 
fotografies

 

 

 

INICI

 

 cronologia d'obres