Disponibilitat del local (Nau dels 50m.)


ubicació del local

http://her.is/2Bv1NYi

En el calendari que hi ha al peu d'aquesta pàgina podreu veure les reserves vigents i la disponibilitat del local de la nau dels 50m.

Com reservar ús del local:
Per reservar dates i horaris dels que estan disponibles, cal que adreceu un correu electrònic a correugespa@gmail.com amb el títol “reserva local” a la capçalera i en el cos de text indicació de dates i horari sol·licitats, motiu i persona responsable. Si voleu reservar un dia de la setmana concret durant un cert període, cal que indiqueu fins a quina data. 

IMPORTANT: LES RESERVES NO ES CONSIDERARAN FORMALITZADES FINS QUE NO ES PUBLIQUIN EN EL CALENDARI.
REBREU RESPOSTA DE CONFIRMACIÓ VIA CORREU ELECTRÒNIC. PROCURAREM QUE LA RESPOSTA ES DONI DINS LES 24 HORES SEGÜENTS A LA PETICIÓ.

En cas que alguna persona necessiti disposar d’hores ja ocupades, caldrà que prèviament es posi d'acord amb el responsable de la reserva existent i que aquest adreci un correu alliberant aquella franja horària. Tot seguit caldrà sol·licitar la nova reserva tal com s’ha indicat.

 

 

 

 

 

extracte Règim Intern
relatiu a l'ús del local

 

 

INICI Història de la Gespa Cronologia d'obres GespaTub: els vídeos Arxiu fotogràfic Calaix de sastre La cuina